Ramowy rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

6.30 - 8.30 - schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i dydaktycznym

8.30 - 8.45 - zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne

8.45 – 9.00 – zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

9.00 - 9.30 - śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego, kulturalnego spożywania posiłku.

9.30 – 10.00 - zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, imprezy okolicznościowe

10.00 - 10.15 - zabawy ruchowe

10.15 - 10.45 – dzieci starsze – zajęcia wychowawczo - dydaktyczne
– dzieci młodsze – zabawy swobodne i zorganizowane.

10.45 - 11.45 – zabawy, gry organizowane lub swobodne na placu przedszkolnym lub w sali.

11.45 - 12.00 – czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 - 12.30 - Obiad, prawidłowe posługiwanie się sztućcami

12.30 – 13.00 – ćwiczenia relaksacyjne, indywidualna praca z dzieckiem

13.00 – 13.30 – słuchanie opowiadań, utrwalanie poznanych wierszy piosenek,
zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe

13.30 - 13.45 - Czynności porządkowo - higieniczne

13.45 - 14.00 - Podwieczorek

14.00 – 17.00 - zajęcia dodatkowe, gry i zabawy wynikające z zainteresowań dziecka, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci
Przedszkolowo.pl logo