Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

"Postać z bajki" - Międzygrupowy Konkurs Plastyczny

Międzygrupowy Konkurs Plastyczny „Postać z bajki”

Cel konkursu:
- doskonalenie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń, wyobrażeń za pośrednictwem różnorodnych form plastycznych,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- umiejętność wykorzystywania różnorodnych technik i materiałów plastycznych
- rozwijanie inwencji twórczej dzieci
- promowanie zdolności plastycznych przedszkolaków, integracja grup

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3- 6 letnich z Przedszkola nr 1 „Bajka” w Myszkowie

2. Technika wykonania prac plastycznych dowolna (bez materiałów sypkich)

3. Format A-4

4. Ilość prac – 2 samodzielnie, indywidualnie wykonane prace

5. Każda praca powinna zawierać metryczkę umieszczoną z tyłu pracy: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy.

6. Termin składania prac do dnia 01.04.2016r

7. Rozstrzygnięcie konkursu 07.04.2016r i połączone będzie z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.przedszkolenr1.przedszkolowo.pl

9. Koordynatorki konkursu: Magdalena Masłoń i Elżbieta Sobolewska
Konkurs trwał do: 2016-04-01, 23:59
Konkurs 2016-03-07, 18:52 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo