Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Nadanie Imienia "Bajka" z okazji 70 lat istnienia Przedszkola nr 1 w Myszkowie

Dnia 16 maja 2015r. Przedszkole nr 1 w Myszkowie obchodziło bardzo doniosłą uroczystość.

Z okazji 70 lecia istnienia zostało mu nadane imię "Bajka”.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Barbara Cupiał witając przybyłych gości:

p Włodzimierza Żaka - Burmistrza Miasta Myszków,
p. Iwonę Franelak – z-cę Burmistrza Miasta Myszków,
p. Tadeusza Żesławskiego – Wicekuratora Śląskiego,
p. Jerzego Woszczyka - Przewodniczącego Rady Miasta,
p. Marzannę Wieczorek - Kierownika MZEASiP,
p. Jolantę Kempa - z-cę Kierownika MZEASiP,
p. Jacka Tryndę - Przewodniczącego Komisji Oświaty,
p. Mirosławę Gajda – Dyrektora Biblioteki Miejskiej,
p. Aleksandrę Pindych – Dyrektora MDK,
p. Jadwigę Mielczarek – Konsultanta WOM w Częstochowie.

Bardzo gorąco została powitana p. Anna Kotra - dyrektor przedszkola w latach 1990-2006.
Wśród gości nie zabrakło oczywiście emerytowanych pracowników przedszkola, jego absolwentów, dyrektorów oraz nauczycieli z myszkowskich szkół i przedszkoli, przedszkolnych bajkowych reprezentantów z grup "Smerfy", "Jabłuszka", "Żabki", "Motylki", "Krasnoludki", "Wiewiórki", "Jagódki" oraz przedstawicieli prasy lokalnej, przedstawicieli rodziców a przede wszystkim dzieci i pracowników przedszkola.

Następnym punktem programu było przedstawienie rysu historycznego przedszkola oraz uzasadnienie wyboru imienia „Bajka” dla Przedszkola Nr 1. Zaproszeni goście oglądając prezentacje multimedialną mogli zobaczyć jak na przestrzeni 70 lat zmieniało się nasze przedszkole.
A wybór imienia Bajka najlepiej oddają słowa wiersza Stanisława Jachowicza:

"Piosenka przebrzmi,
poemat zachwyci,
wielka drama wzruszy namiętność,
Ale bajka nauczy,
Bajka w pamięci zostanie,
z pamięci przejdzie do serca,
z serca w życie praktyczne
i wyda owoc, owoc pożyteczny”.


Następnie przyszła pora na prezentację programu artystycznego w wykonaniu dzieci z gr. "Krasnoludki" i "Jabłuszka".
Program artystyczny w wykonaniu dzieci to barwne, wyśpiewane i wytańczone spotkanie bohaterów najpopularniejszych bajek: wróżki, krasnoludka, misia i budowniczych którzy zbudowali przedszkole na nowo.
Na zakończenie występu wszystkie dzieci złożyły
uroczystą przedszkolną przysięgę przedszkolaków.

Punktem kulminacyjnym sobotniej uroczystości był moment, w którym Burmistrz Myszkowa i Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszkowie odczytali i wręczyli na ręce pani dyrektor Barbary Cupiał Akt Nadania Imienia Bajka dla Przedszkola nr 1 w Myszkowie.
W dalszej części ceremonii nastąpiło przecięcie wstęgi na tablicy pamiątkowej do której zostali poproszeni p. Włodzimierz Żak, p. Jerzy Woszczyk, p. Barbara Cupiał, dzieci – reprezentanci wszystkich grup przedszkolnych oraz przedstawiciel rodziców p. Anna Adamowska.

Po przecięciu wstęgi przyszedł czas na zabranie głosu przez przybyłych gości a na ręce p. dyrektor posypały kwiaty oraz listy gratulacyjne z życzeniami wielu sukcesów na kolejne lata.

Dowodem wdzięczności za udział w tym szczególnym dniu było wręczenie wszystkim przybyłym gościom a w szczególności rodzicom, pamiątkowych statuetek oraz aktów podziękowań.
Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni zostali do zwiedzania przedszkola, do wpisów do księgi pamiątkowej oraz na poczęstunek.

Należy wspomnieć, że uroczystość nadania Imienia "Bajka" w naszym przedszkolu rozpoczęła się już w piątek 15 maja, a to dlatego, że w tym dniu uroczystość obchodziły już i bawiły się z tej okazji, wszystkie dzieci oraz ich rodzice.

W tym szczególnym dniu odwiedził nas również gość specjalny, p. Elżbieta Matysiewicz – Prezes Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie, której jeszcze raz, za serdeczne życzenia i ciepłe serce dla naszej placówki - serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieje ze lata spędzone w naszej Bajce będą dla dzieci wspomnieniem tego co dobre, mądre, szlachetne i do tej właśnie "Bajki" wracać będą najczęściej...


-Katarzyna Janikowska-
Relacja 2015-05-17, 17:09 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo