Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

"Bajka, którą warto przeczytać" - Konkurs Czytelniczo-Plastyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Czytelniczo-Plastycznym pt. „Bajka, którą warto przeczytać”

Cel konkursu:
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród przedszkolaków
- doskonalenie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń, wyobrażeń za pośrednictwem różnorodnych form plastycznych,
- umiejętność wykorzystywania różnorodnych technik i materiałów plastycznych
- rozwijanie inwencji twórczej dzieci
- wzmacnianie więzi rodzinnych
- współpraca z rodzicami

Regulamin: 

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich z grup starszych, uczęszczających do naszego przedszkola i ich Rodziców.

2. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 1 w Myszkowie.

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dziecko ilustracji do bajki, którą przeczytał Rodzic. Mogą to być bajki znane lub mniej znane ale warte polecenia innym przedszkolakom.

4.Technika wykonania prac plastycznych dowolna (bez materiałów sypkich)

5. Format pracy A-4

6. Ilość prac – jedno dziecko może wykonać max 2 prace do różnych bajek.

7. Każda praca powinna być z tyłu podpisana – Tytuł bajki, Imię nazwisko dziecka oraz nazwa grupy.

8. Prace należy składać do końca kwietnia 2015r. do wychowawczyni grupy „Krasnoludki”

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku maja 2015r

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszego przedszkola www.przedszkolenr1.przedszkolowo.pl

11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu.

12. Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego Europejskiego Projektu eTwinning „Czas do szkoły!”- partnerzy: Bułgaria, Czechy, Grecja, Turcja, Litwa, Polska i Rumunia. Koordynator projektu i konkursu - Elżbieta Sobolewska

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE :-)

ZAPRASZAMY DO ZABAWY! ;-)
Konkurs trwał do: 2015-04-30, 00:00
Konkurs 2015-04-08, 19:45 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo