Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

"Alfabet" lub "Słownik obrazkowo-literowy" - Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Rodziców

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym pt. „Alfabet” lub „Słownik obrazkowo-literowy”

Cel konkursu:

- poznanie oraz utrwalenie liter, przygotowanie do nauki czytania
- rozbudzanie u dzieci ciekawości i kreatywnego myślenia,
- rozwijanie spostrzegania wzrokowego i słuchu fonematycznego
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
- wzmacnianie więzi rodzinnych,
- współpraca z rodzicami.

Regulamin: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do naszego przedszkola i ich Rodziców.

2. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 1 w Myszkowie.

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu alfabetu (kart z literami drukowanymi małymi i wielkimi bez dwuznaków i zmiękczeń) lub słownika obrazkowo – literowego (kart z literami drukowanymi małymi i wielkimi bez dwuznaków i zmiękczeń wraz z obrazkiem ilustrującym słowo rozpoczynające się na daną literą) Można umieścić też litery małe i wielkie pisane :-)

4. Technika wykonania dowolna

5. Format kart nie większy niż złożona kartka A-4

6. Każda praca powinna posiadać metryczkę imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

7. Prace należy składać do końca marca u nauczycielki grupy „Krasnoludki”

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku kwietnia 2015r

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszego przedszkola www.przedszkolenr1.przedszkolowo.pl oraz na stronie projektowej.

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu.

11. Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Projektu eTwinning „Czas do szkoły!”- partnerzy: Bułgaria, Czechy, Grecja, Turcja, Litwa, Polska i Rumunia. Koordynator projektu i konkursu - Elżbieta Sobolewska

12. Prace wykonane na konkurs będą służyły jako pomoce dydaktyczne w poszczególnych grupach.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ZAPRASZAMY DO ZABAWY! :-)
Konkurs trwał do: 2015-03-31, 00:00
Konkurs 2015-03-03, 21:26 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo