Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

"Liczmany" - Konkurs Matematyczno - Plastyczny dla Dzieci i Rodziców

Serdecznie zapraszamy dzieci z grup starszych i ich Rodziców do udziału w Konkursie Matematyczno- Plastycznym pt. "Liczmany"

„Liczmany” to pomoc dydaktyczna, która pomaga w przyswojeniu liczb z przedziału od 0 do 9. Zabawa nimi rozwija umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania oraz porównywania.

Cel konkursu:
• utrwalenie cyfr oraz symboli matematycznych,
• rozbudzanie u dzieci ciekawości i kreatywnego myślenia,
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
• wzmacnianie więzi rodzinnych,
• współpraca z rodzicami.

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do naszego przedszkola i ich Rodziców.

2. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 1 w Myszkowie

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakietek z cyferkami 0-9 i działaniami matematycznymi +, - oraz znak większości i mniejszości

4. Technika oraz format pracy dowolny

5.Każda praca powinna posiadać metryczkę imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

6. Prace należy składać do końca listopada u nauczycielki grupy „Krasnoludki”

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku grudnia 2014r

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszego przedszkola www.przedszkolenr1.przedszkolowo.pl

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu.

10. Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Projektu eTwinning „Czas do szkoły!”- partnerzy: Bułgaria, Czechy, Grecja, Turcja, Litwa, Polska i Rumunia.
Koordynator projektu i konkursu - Elżbieta Sobolewska

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZAPRASZAMY DO ZABAWY! ;-)
Konkurs trwał do: 2014-11-28, 00:00
Konkurs 2014-11-08, 20:51 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo