Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

MAMO, TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ ;-)

Serdecznie zapraszamy dzieci z grup starszych i ich Rodziców do udziału w Konkursie Fotograficznym "MYSZKÓW - MOJE MIASTO" organizowanym w naszym przedszkolu w ramach realizacji Europejskiego Projektu eTwinning "Czas do szkoły!" - "Time for school!"

Celem konkursu jest bliższe poznanie swojej miejscowości, ukazanie ciekawych miejsc w Myszkowie oraz współpraca z Rodzicami

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do naszego przedszkola i ich Rodziców.

2. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 1 w Myszkowie.

3. Zgłoszone na konkurs zdjęcia powinny ukazywać przedszkolaka na tle różnych miejsc w Myszkowie.

4. Rodzic może przesłać na adres elzbiet9@wp.pl 1 ZDJĘCIE, umieszczone w załączniku wiadomości, w treści maila należy wpisać tytuł zdjęcia, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

5. Fotografię należy przesłać do końca września 2014r

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku października 2014r

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszego przedszkola www.przedszkolenr1.przedszkolowo.pl

8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych oraz fotografii na potrzeby niniejszego konkursu.


Kolejny konkurs dla dzieci 5-6 letnich i ich Rodziców pt. "Ulubiona surówka" odbędzie się w październiku. Regulamin będzie dostępny na początku października.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY ;-)
Komunikat 2014-09-14, 12:31 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo