Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

"Dzień Drzewa"

Dnia 26.10.2012r maluchy z Przedszkola nr 1 w Myszkowie uczestniczyły w zabawach z okazji "Dnia Drzewa"zorganizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Ekologicznej Klubu Gaja pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.

Celem imprezy było rozwijanie u dzieci świadomości ekologicznej i aktywnej postawy wobec ochrony środowiska. Duże zainteresowanie wzbudziły ciekawe opowiadania współpracującej z przedszkolem Pani Leśnik Katarzyny Guzik, dotyczące zwierząt i roślin występujących w naszych lasach.

Podczas quizu ekologicznego dzieci wykazały się dużą znajomością zagadnień związanych z ochroną środowiska i ekologią. Na pamiątkę spotkania przedszkolaki wspólnie z panią Leśnik zasadziły drzewa w ogrodzie przedszkolnym. Złożyły również ślubowanie w którym obiecały chronić przyrodę - stając się w ten sposób PRZYJACIELEM PRZYRODY

Uwieńczeniem całej uroczystości stały się wykonane przez dzieci różnymi technikami zbiorowe prace plastyczne a tematem tych prac było oczywiście "Drzewo".

Uroczystość przyniosła dzieciom wiele radości i wzbogaciła ich wiedzę z zakresu ochrony przyrody :)


Relacja 2012-10-26, 22:06 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo