Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Przedszkolak w obiektywie”


Przedszkole nr 1 w Myszkowie
serdecznie zaprasza do udziału
w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym
„Przedszkolak w obiektywie”
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta MyszkowaCele konkursu:
- Utrwalenie w fotografii piękna okresu przedszkolnego.
- Prezentowanie zabaw oraz zainteresowań przedszkolaków w różnych krajach.
- Popularyzacja fotografii dziecięcej
- Promowanie pasji fotograficznych wśród nauczycieliRegulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego.
2. Z każdej placówki można przesłać 1 ZDJĘCIE umieszczone w załączniku wiadomości, w treści maila należy wpisać tytuł zdjęcia, imię i nazwisko nauczyciela, adres przedszkola, kraj, numer telefonu i wysłać na adres elzbiet9@wp.pl
3. Na maile czekamy do 07.02.2014r
4. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez niezależne jury powołane przez organizatora konkursu, decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.02.2014r
6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni e- mailem
7. Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.przedszkolenr1.przedszkolowo.pl, oraz www.blizejprzedszkola.pl,i na portalu eTwinning
8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych oraz fotografii na potrzeby Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Przedszkolak w obiektywie”
9. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą
10. Podziękowanie za udział w konkursie zainteresowani nauczyciele otrzymają pocztą elektroniczną
11. Niniejszy konkurs fotograficzny organizowany jest w ramach realizowanego Europejskiego Projektu eTwinning „Przedszkolak w obiektywie”.
Partnerzy: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Estonia, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Turcja.
12. Autorka i koordynatorka projektu i konkursu Elżbieta Sobolewska – elzbiet9@wp.pl
Konkurs trwał do: 2014-02-07, 00:00
Konkurs 2014-01-06, 20:30 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo