Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech!

Nasze przedszkole wzięło udział w akcji edukacyjno-informacyjnej pt.„MOGĘ ZATRZYMAĆ SMOG-PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”.
Organizatorem kampanii jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem kampanii jest rozwijanie świadomości ekologicznej związanej z zanieczyszczeniem
powietrza poprzez:
1) zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej,
tj. w szczególności: zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów
zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia;
2) podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego
powietrza na zdrowie;
3) przekazanie rodzicom i opiekunom dzieci wiedzy o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, w szczególności dzieci; wprowadzenie zwyczaju codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia;
uświadomienie korzyści wynikających ze stosowania oczyszczaczy.

W ramach kampanii nasze przedszkole otrzymało dwa oczyszczacze powietrza, które służą nam do poprawy jakości powietrza w naszych salach przedszkolnych. W każdej grupie przedszkolnej zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno – informacyjne o tematyce związanej z ochroną powietrza, zanieczyszczeniem powietrza, zachowaniami prozdrowotnymi.
Przedszkolaki zostały zapoznane z problematyką stanu jakości powietrza. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się co to jest SMOG, skąd się bierze, czym się żywi, a przede wszystkim – jak się go pozbyć i jak z nim walczyć.
Dużą pomocą okazały się otrzymane zestawy edukacyjne dla każdego przedszkolaka oraz dla każdej grupy „Bajka o księciu i złym smoku”. Dzięki przeprowadzonej wśród rodziców akcji ulotkowej zwróciliśmy uwagę na zagrożenia jakie wynikają ze spalania śmieci w domach i wpływ tego zjawiska na jakość powietrza.
Dbajmy o ochronę naturalnego środowiska i nasze wspólne dobro.

Relacja 2021-03-29, 19:06 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo