Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

„ŚWIĘTO DRZEWA”

Nasze Przedszkole 9 października obchodziło „Święto drzewa”, które poświęcone jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Do akcji przystąpiły dzieci z całego przedszkola.
W każdej grupie prowadzone były zajęcia ekologiczne, których głównym celem było uświadomienie dzieciom konieczność ochrony drzew oraz zwiększania ich populacji w przyrodzie.
Przedszkolaki dowiedziały się, że drzewa dają nam tlen, oczyszczają powietrze, dają pokarm dla ludzi i zwierząt, tłumią hałas itd.

Po zajęciach, na których wykonały również pracę plastyczną pt.„Jesienne drzewo” złożyły następujące przyrzeczenie:
- Nie będę niszczył drzew.
- Będę kochać i chronić zwierzęta i rośliny, aby cieszyły nas swoim pięknem;
- Nie będę śmiecić w lesie i parku;
- W lesie będę zachowywać spokój i ciszę;
- Nie będę niszczył drzew.

Myślimy, że takie zajęcia będą miały wpływ na postawy proekologiczne naszych wychowanków i że zaszczepią w dzieciach konieczność poszanowania przyrody w całym późniejszym postępowaniu.


Magdalena Masłoń i Joanna Cyba
Relacja 2020-10-09, 19:33 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo