Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Krajowa Odznaka Jakości eTwinning "Krasnoludki" :-)

Miło mi Państwa poinformować, że nasze Przedszkole otrzymało kolejną (11) Krajową Odznakę Jakości eTwinning - Quality Label za projekt eT "NASI BOHATEROWIE"

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom.
Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla przedszkola - publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Więcej o odznakach jakości na stronie: http://www.etwinning.pl/odznaki-jakosci/

Projekt "NASI BOHATEROWIE" realizowany był w grupie "Krasnoludki" od czerwca do grudnia 2018 roku.
Był to nasz pierwszy projekt eT, w którym uczestniczyły tylko polskie placówki, a przedszkolaki były najmłodszymi uczestnikami projektu i powstał z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Podczas realizacji projektu rozwijałyśmy u dzieci zainteresowania historią i kształtowałyśmy postawy patriotyczne. Wzmacniałyśmy poczucie przynależności do małej i dużej Ojczyzny. Uczyłyśmy dzieci jak okazywać szacunek ludziom zasłużonym dla naszego kraju, ludziom walczącym o naszą wolność. Dzieci wzbogaciły też wiedzę o Polsce. Prostymi sposobami i metodami, dostępnymi percepcji dziecka projekt rozbudził i rozniecił w znacznym stopniu iskierkę patriotyzmu.

Strona projektu - https://twinspace.etwinning.net/66668/home

Projekt "NASI BOHATEROWIE" był oceniany w/g następujących kryteriów:
1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność
2. Integracja z programem nauczania
3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
5. Wykorzystanie technologii
6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

Serdecznie dziękuję dzieciom z grupy "Krasnoludki" oraz ich Rodzicom za współpracę :-)

koordynatorka projektu
Elżbieta Sobolewska
Komunikat 2019-01-09, 19:38 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo