Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

„PRZEGLAD TAŃCÓW POLSKICH” NA 100 LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

14.XI.2018r. Przedszkole nr 1 „Bajka” w Myszkowie było organizatorem uroczystości w MDK pt.„Przegląd Tańców Polskich”. Była to już 11 edycja spotkania, które w tym roku ze względu na bardzo doniosłą chwilę, a mianowicie 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości przyjęło nieco inna formę. Do tej pory były to konkursy taneczne, w tym roku postanowiliśmy zorganizować przegląd tańców polskich.
Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Myszkowa – Włodzimierza Żaka.

Celem uroczystości było:
- Integracja międzyprzedszkolna,
- Kształtowanie uczuć patriotycznych, tożsamości narodowej, wyrabianie szacunku do symboli narodowych,
- Pielęgnowanie i kultywowanie polskich tańców z różnych stron naszego kraju,
- Uczczenie 100 -lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
- Czerpanie przez dzieci satysfakcji z bycia Polakiem i Patriotą

Do przeglądu zaproszono w sumie 6 przedszkoli i 5 oddziałów przedszkolnych z naszego miasta, jednakże w uroczystości udział wzięły tylko następujące przedszkola i oddziały przedszkolne:
Przedszkole nr 1 „Bajka”
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 5 im Marii Konopnickiej
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

Uroczystość rozpoczęła się krótką lekcją historii przypominającej dlaczego Polski nie było przez wiele lat na mapie w wykonaniu dzieci z gr. „Jabłuszka” z Przedszkola nr 1 „Bajka”.
Zaśpiewały one również wzruszające patriotyczne piosenki, dzięki którym wszyscy zebrani poczuli dostojność spotkania i poczuli się wielkimi patriotami. Niektórym zakręciła się nawet łezka w oku, bo cóż bardziej wzruszającego może być od słów śpiewanych przez maluchy takich jak „Myślimy dzisiaj o Polsce, mówimy nasz kraj ojczysty, słuchamy polskiego hymnu, trwa apel uroczysty. Myślimy dzisiaj o Polsce, historia uczy pokory. Czytamy o latach wojen, zaborów i niewoli”.
Po tych pieśniach dzieci z „Bajki" z grupy "Krasnoludki” zatańczyły w sposób bardzo dostojny i dystyngowany „Poloneza”, który nagrodzony został gorącymi brawami.
Wszyscy zaproszeni goście, publiczność i uczestnicy przeglądu odśpiewali również nasz hymn narodowy.

Po części oficjalnej odbył się przegląd tańców. Najpopularniejszym tańcem polskim okazał się „Krakowiak” i „Trojak”. Wszyscy uczestnicy przeglądu zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie.
Za zaangażowanie i piękny taniec zespoły taneczne zostały nagrodzone dyplomami i upominkami, które wręczał Burmistrz - Włodzimierz Żak oraz dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajka” w Myszkowie - Barbara Cupiał, a nauczyciele przygotowujący dzieci do uroczystości otrzymali podziękowania.

Organizatorzy „Przeglądu Tańców Polskich” składają serdeczne podziękowania wszystkim placówkom, które wzięły udział w tak ważnym przedsięwzięciu dla kształtowania postaw patriotycznych, jak również nauczycielom, rodzicom i wszystkim osobom, które pomogły i zaangażowały się w organizacje uroczystości.


mgr Magdalena Masłoń
Relacja 2018-11-14, 20:35 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo