Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

"Krasnoludki" na cmentarzu - oddajemy hołd poległym w czasie I wojny światowej

Dnia 29 października 2018r. przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, dzieci z grupy „Krasnoludki” wybrały na pobliski cmentarz.

W atmosferze powagi zapaliły znicze na grobie żołnierzy, którzy polegli w czasie I wojny światowej i minutą ciszy uczciły Ich pamięć.

Wycieczka ta odbyła się w ramach realizowanego w naszej grupie Projektu eTwinning "NASI BOHATEROWIE", którego celem jest:
- rozwijanie u uczniów zainteresowania historią,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- wzmacnianie poczucia przynależności do małej i dużej Ojczyzny,
- wzbudzanie u uczniów szacunku do historii polskiego narodu oraz ludzi walczących za naszą wolność,
- uhonorowanie Powstańców Warszawskich,
- wzbogacanie wiedzy o Polsce.


koordynatorka eT
E.Sobolewska
Relacja 2018-10-29, 16:58 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo