Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

eTwinning w "Krasnoludkach"

Dzieci z grupy "Krasnoludki" w roku szkolnym 2017/2018 realizują kolejny Europejski Projekt eTwininng: "Preschooler - Small Citizen" - "Przedszkolak - Mały Obywatel"

Partnerzy: Czechy, Słowacja, Turcja, Hiszpania, Grecja, Rumunia.

Cele:
- rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich
- rozbudzanie w dzieciach świadomości istnienia różnych kultur, języków, tradycji
- stymulowanie wszechstronnego rozwoju
- poszerzanie wiedzy o lokalnej społeczności
- rozwijanie kreatywności przedszkolaka i umiejętności pracy w grupie
- wymiana doświadczeń i metod pracy wśród nauczycieli
- wykorzystanie zasobów internetu, przetwarzania i przekazywania informacji droga elektroniczną.

Strona projektu: https://twinspace.etwinning.net/45903/home


koordynatorka
Elżbieta Sobolewska
Relacja 2017-11-11, 10:29 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo