Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

ZIELONY DZIEŃ OTWARTY

Dnia 20.03.2013r odbył się w naszym przedszkolu „Zielony dzień otwarty”.

Pani dyrektor Barbara Cupiał serdecznie przywitała wszystkich zebranych gości i zaprosiła do wspólnej zabawy.

Prowadzącymi imprezę były panie - Marta Pink oraz Katarzyna Janikowska.

Głównym celem imprezy przedszkolnej było:
  • Zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem
  • Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem
  • Zachęcenie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia optymalnych warunków do łatwej adaptacji
  • Przekazywanie rodzicom wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka – jako warunku jego prawidłowego rozwoju
  • Zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola oraz organizacją pracy.

Następnie dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne przed przybyłymi gośćmi.

Występ dzieci zakończony był słodkim poczęstunkiem oraz zwiedzaniem sal i zabawą naszych miłych, małych gości :-)

Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.

Mamy nadzieję, że dla każdego z naszych gości – dzieci oraz ich rodziców - był to mile spędzony czas w naszym przedszkolu :- )


- Marta Pink-

Relacja 2013-03-20, 21:32 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo