Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym

"Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym, wpływ literatury na rozwój intelektualny i rozwój mowy dziecka" - opracowała Marta Pink

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uwarunkowane jest dojrzewaniem całej osobowości. Dziecko w wieku przedszkolnym aby dojść do etapu, w którym samodzielnie czyta, przechodzi przez określone etapy rozwoju czytelniczego, takie jak: oglądanie ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, baśni.
Dziecko od najmłodszych lat chętnie słucha opowiadania rodziców, jeśli jest ono ciekawe, a do tego ładnie ilustrowane. Starsze dzieci mogą przeżyć już czasem chwilę grozy, byle tylko trwała krótko i dobrze się kończyła. Takim dzieciom często pozostawia się już pewien problem do samodzielnego rozwiązania, co dzieci bardzo lubią. Czytając dzieciom książki, musimy jednak uwzględnić możliwości ich percepcji, wrażliwość emocjonalną, zainteresowania poznawcze.
Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje samorzutnie. To właśnie dorośli
(nauczyciele i rodzice) powinni ją zaszczepić w procesie nauczania i wychowania.

Literatura w różnorodny sposób wpływa na rozwój zarówno intelektualny jak
i emocjonalny dzieci. Książki które od najmłodszych lat dzieci biorą do rąk wywierają duży wpływ na rozwój ich wrażeń i spostrzeżeń. Przeżywają one najrozmaitsze emocje związane z losami postaci baśniowych czy też innych. Dzięki temu poszerza się zakres, a także skala przeżyć wewnętrznych małego dziecka. Dzieci uczą się szacunku dla cudzego nieszczęścia i bólu, dzielą radości i smutki ze swymi ulubionymi bohaterami, a to z kolei wpływa na rozwój i spotęgowanie uczuć rodzinnych czy patriotycznych.

Odpowiednio dobrana literatura stanowi dla rodziców i nauczycieli dużą pomoc w budzeniu wrażliwości na drugiego człowieka, rozwija zainteresowania np. różnymi zawodami, kształtuje charakter – na każdym etapie rozwoju psychicznego dziecka.
Za najmłodszych czytelników możemy przyjąć dzieci w wieku 3 lat. Mogą one czytać książki z pomocą osób dorosłych i tym samym podlegają bezpośrednim wpływom literatury.
W tym właśnie okresie obserwujemy u dzieci dalszy szybki rozwój umysłowy w zakresie myślenia, mowy i pamięci. Dziecko zaczyna przyswajać sobie znaczny zasób wiadomości z różnych dziedzin.
W pewnej fazie tego okresu dominuje u dzieci nadal myślenie obrazowe, dlatego też ich zainteresowanie łatwiej skupia się na materiale słownym, operującym obrazowością.

Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, brak czasu dla dziecka, ignorowanie ich potrzeb, nadmiar mediów elektronicznych powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne i coraz gorzej zna język.

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola i domu. Dlatego też głośne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i najlepszą metodą wychowawczą.

Dziecko poprzez czytanie różnorodnej literatury uczy się:
Rozwiązywać swoje problemy ( książki terapeutyczne),
Rozwijać mowę, myślenie i słownictwo,
Poznawać piękno ojczystego kraju jego historie, tradycje oraz folklor
Rozwijać uczucia patriotyczne,
Pobudzać wyobraźnię, fantazję,
Rozwijać koncentrację,
Wyrabiać poczucie piękna.
Odprężać i uspokajać.

Bardzo ważny jest również sposób w jaki czytamy dzieciom wszelkie utwory literackie. Nie wolno nam popadać w rutynę i czytać monotonnie – w nudny sposób. Ważna jest empatia i zaangażowanie przy przekazywaniu treści utworu. Dobrze jest gestykulować i naśladować mimikę bohaterów. Wczuwając się w emocje postaci, trzeba uważać, by nie popaść w przesadę.
Należy zwrócić uwagę na wybór książek. Książka musi być estetyczna, bez błędów merytorycznych i językowych.

To spis pozycji, które są polecana przez Fundację ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom. Można ją znaleźć na stronie http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista

Polecam książki:
- rymowane, poezje dla dzieci, przy czytaniu których możesz rytmicznie klaskać, a nawet angażować do klaskania dziecko
- z wierszykami paluszkowymi, czyli wierszykami do pokazywania na palcach (np. Wierszyki paluszkowe K. Sąsiadka);
- książki z wyliczankami, np. Entliczek pentliczek
- książki z zapisem dźwięków, wydawanych przez zwierzęta czy przedmioty z otoczenia;
- zadaniowe z zadaniami typu „poszukaj”, „pokaż”;
- książki, których bohaterami są dzieci w podobnym wieku, bądź dzieci z różnych stron świata;
- książki, których bohaterami są zwierzęta;
- książki o różnych doświadczeniach z codziennego życia (wizyta u lekarza, u dentysty, pojawienie się rodzeństwa itp.);
- książki, które są odpowiedzią na dręczące dziecko pytania, np. jak funkcjonuje ciało itp., w zależności od zainteresowań młodego czytelnika;

Literatura :
1. J. Papuzińska, Książki, dzieci, biblioteka, Z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej, W-wa 1992r.
2. A. Jakubowicz , K. Lenartowska , M. Plenkiewicz , Czytanie w początkowych latach Edukacji, Bydgoszcz 1999.
3. H. Ratyńska , Rola książki i czasopisma w wychowaniu przedszkolnym, W: Kultura literacka w przedszkolu, (red.) S. Frycie, I. Kaniowska – Lewańska, Warszawa 1988.
4. J. Truskolaska , Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice, Tychy 2007.
5. http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista
Komunikat 2016-11-27, 10:12 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo